Tryckluftsdrivna membranpumpar inom industrin

Membranpumpar är allmänt användbara i många industrier och de kan hantera ett extremt brett utbud av vätskor. Dessa typer av pumpar används för att överföra vätskor med hög, låg eller medelhög viskositet och även vätskor med innehåll av fasta ämnen. Membranpumpar hanterar många hårda kemikalier som syror eftersom de kan designas med ett brett utbud av kroppsmaterial såväl som membran. Den här artikeln handlar om membranpumpens definition, funktion och tillämpningar inom industrin.

Vad är egentligen en membranpump?

En membranpump är en positiv deplacementpump. Den kallas också pneumatisk membranpump. Denna pump fungerar genom att använda en blandning av fram- och återgående verkan av ett gummi, teflonmembran, termoplastiska och lämpliga ventiler på vilken sida som helst av membranet för att trycka igenom en vätska. Pumparna används för att hantera ett brett utbud av olika vätskor i flertalet industrier. Dessa pumpar kan driva vätskor med hög, låg eller medelhög viskositet. De kan också användas för att hantera många tyngre kemikalier, så som syror, eftersom de är sammansatta med ett brett utbud av membran och kroppsmaterial.

Funktionen för en membranpump

En dubbelmembranpump använder två böjbara membran som svarar bakåt och framåt för att skapa en tillfällig lucka, där det både går att ta emot och spruta ut vätska genom denna pump. Pumpens arbetsprincip bygger på en luftförträngningsprincip som är som en separationsvägg mellan luften såväl som vätskan.

Små motordrivna pumpar

De små motordrivna pumparna utvecklar stora krafter. Denna typ av pump är designad i två separata stilar. Den primära är den krävande modellen som består av en fast kraftomkopplare för att rutinmässigt avsluta och starta pumpen med exakta kraftinställningar. Den här typen av pump är mycket använd. Den sekundära stilen är en ”bypass” där pumpen fortsätter att gå trots kraft i systemet, förutom internt undvikande av flödet ifall utstötningsventilen är stängd. Men om utdrivningsventilen är stängd i några minuter kan vätskeöverhettning ske och pumpens inre delar kan skadas.

Luftdrivna

De tryckluftsdrivna är de mest använda membranpumparna. Arbetet med dessa pumpar utförs med hjälp av tryckluft. Dessa pumpar inkluderar även två monteringsutrymmen med ett membran, nämligen inloppsbackventil samt en utloppsbackventil i varje monteringsrum. Lufttillförseln kan flyttas från ett samlingsrum till ett annat med hjälp av en luftspolstyrenhet som kan byggas in i pumpen. Denna återkommande växlingsprocess av luft från ett samlingsrum till ett annat kan tvinga vätska ut ur ett samlingsrum och in i utdrivningsröret genom det extra samlingsrummet som fylls med vätska. Det finns en viss utloppsflödespulsering i denna pump, som kan minska något med pulsationsdämpare i utloppsröret.

Små luftdrivna pumpar

De små luftdrivna pumparna hanterar typiska vätskeviskositeter och ingen tyngre vätska. Dessa pumpar används på vätskedistributionskonton med låg volym.

Tillämpningsområden

Tillämpningarna av membranpumpar är vanligast i industrier. Dessa pumpar används för att driva vätskor som frätande kemikalier, flyktiga lösningsmedel, trögflytande, känsliga livsmedel, läkemedelsprodukter, klibbiga vätskor, smutsigt vatten, mindre fasta ämnen, krämer, slipande slam, oljor och geler. Allt handlar om membranpumpar, och normalt fungerar de utmärkt för smutsfria vätskor och hårda kemikalier med färre tryckapplikationer. Dessa pumpar är en extremt effektiva.